Girişimsel Radyolojide Teşhis

Biyopsiler

Tiroid, boyun, akciğer, karaciğer, pankreas, böbrek, prostat, kemik ve diğer karın içi tümörlerden ya da kitlelerden ince iğne aspirasyon (İİAB) ya da Tru-cut (parça) biyopsileri yapılabilir.

Herhangi bir yakınma ile başvuran hastanın yapılan incelemelerinde vücuttaki organlarda bir hastalık saptanır ise ultrasonografi veya bilgisayar tomografi gibi cihazlar eşliğinde kesin tanıya ulaşılabilmesi parça alınması işlemidir. Parçalar uzun bir iğnenin istenen dokuya yerleştirilmesiyle alınır. Parça alımı ya 1-2 cm uzunluğunda ince doku şeklinde (tru-cut), ya da hücreler (ince iğne aspirasyon biyopsisi) şeklindedir. Alınan parçalar patoloji doktoru tarafından değerlendirilir. Değerlendirme süresi alınan parçaya ve dokuya göre 1 saat ile 5 gün arasındadır.

Damar Dışı Uygulamalar

Safra yolları, barsak, bronş darlık ve tıkanıkları stent yerleştirilerek tedavi edilir ve mevcut hastalık semptomları ortadan kaldırılır.

Sıvı Drenajları: Görüntüleme eşliğinde özel iğneler ile cilt geçilerek, kist, apse gibi sıvı birikimlerinin boşaltılması ve buralara kateter yerleştirerek sürekli boşalmalarının sağlanması işlemidir. Bu yöntemle böbrek kistleri, kist hidatik gibi bir zamanlar ancak cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilen hastalıklar, kolaylıkla ortadan kaldırılabilir.

Perkütan Nefrostomiler: Böbrek ve idrar yollarının taş, kitle ve benzeri nedenlerle ani tıkanması durumlarında böbrek fonksiyonların korumak amacıyla ciltten böbreğe kateter yerleştirerek idrar akımının böbrekten dışarıdaki bir idrar torbasına devamlılığının sağlanmasıdır.

Biliyer Drenaj: Floroskopi eşliğinde ciltten ve karaciğerden geçilerek, iğne yardımıyla safra yollarına girilir. Amaç karaciğer, safra yolu, pankreas ve onikiparmak barsağı kökenli tümörler nedeni ile tıkanmış ve genişlemiş olan safra yollarının safra akımının devamını sağlamak amacı ile açılması veya bypass edilmesidir. Bu nedenle safra yollarının açılması amacı ile tıkanma bölgesindeki safra yoluna metal boru şeklindeki stent denilen araç konularak safra kanalının açılması ve safra akımının devamlılığı sağlanır. Eğer bu işlem başarılamazsa safra akımının devamlılığı vücut dışındaki bir torbaya safra kanalına kateter yerleştirilerek gerçekleştirilir. Böylece hastanın genişlemiş safra yollarından kaynaklanan ağrısı, sarılığı ve kaşıntısı azalmış olur ve tedavi için zaman kazanılır.

Medical Park

MAKALELER

1995'ten beri Türkiye'de hastanecilik alanında faaliyet gösteren Medical Park Hastaneler Grubu; 18 Hastane, 2 Hastane Kompleksi ve 1 Tıp Merkezi ile toplam 21 hizmet merkezi, 11.000'i aşkın çalışanıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde hizmet vermektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*