Uzmanlarımız

32781_1_mutlu_cihangiroglu_gozProf. Dr. M. Mutlu Cihangiroğlu

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi

Eğitim ve Uzmanlık

 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi – Uzmanlık
 • Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi – Doçentlik
 • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – Profesör

Yurtdışı Eğitimleri

 • 1995 yılında West Genaral Hospital (İskoçya) visiting fellow.
 • 1998 yılında Justus-Liebig Universitat (Almanya) visiting fellow.
 • 1999-2000 yıllarında The University of Chicago (ABD) research fellow.
 • 2003 yılında Humboldt Universitaet zu Berlin (Almanya) visiting physician.

Tıbbi İlgi Alanları

 • Girişimsel Radyoloji
 • Damar Darlık ve tıkanıklıklarının tedavisi (Büyük damarlar, karotis, boyun, kol, bacak ve böbrek),
 • Varis tedavisi, varislerin lazer ile tedavisi ve kılcalların köpük tedavisi
 • Diyabetik ayak tedavisi,
 • Onkolojide Kemoembolizasyon, Radyoembolizasyon, ablasyon tedavileri, port yerleştirilmesi
 • Serebral Anevrizma Embolizasyonları,
 • Embolizasyonla myom tedavisi
 • Varikosel Embolizasyonları,
 • Diyaliz hastalarında fistül tedavileri, kalıcı tünelli katater yerleştirilmesi,
 • US ve BT eşliğinde tüm biyopsiler, ( akciğer, karaciğer, tiroid, prostat, kemik vb)

Araştırma ve Yayınlar
*** Prof. Dr. M. Mutlu Cihangiroğlu’nun bilimsel araştırma ve yayın listesi için tıklayınız

Videolar

Web Sitesi

İletişim
mutlu.cihangiroglu@medicalpark.com.tr


 

Nijat AlishevUzm. Dr. Nijat Alishev

Medical Park Bahçelievler Hastanesi

Eğitim ve Uzmanlık

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji – Girişimsel Radyoloji – Uzmanlık

Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Onkoloji (Kemoembolizasyon, Radyoembolizasyon, RF ve Mikrodalga ablasyon tedavileri, Ağrı tedavileri, Safra yolu girişimleri), Kadın Sağlığı (Myom Embolizasyonu, Pelvik Konjesyon Sendromu, Fibroadenom tedavisi), Venöz yetmezlik- Varis tedavileri (Lazer ve RF ablasyonları, Skleroterapi, NdYAG lazer), Vasküler Malformasyonlar – Doğumsal damar hastalıkları tedavisi, Periferik Arter Hastalığı ve Diyabetik Ayak, Visseral Anevrizma tedavileri, Aort Anevrizma Tedavileri (EVAR & TEVAR), Venöz Tromboembolik Hastalıklar

Sertifika Bilgileri

 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Yeterlilik Sınavı 2016
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Yıllık Toplantıları 2012,2013,2014,2015,2016
 • Istanbul Liver Imaging Course & Meeting 2013, 2015 (EACCME)
 • PET-MR kursu 27.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2015
 • 35. Ulusal Radyoloji Kongresi T 2014
 • 3rd World Congress on Vascular Access (WoCoVA) 2014
 • CIRSE Congress 2014 Glasgow, UK
 • 12th Balkan Congress of Radiology
 • ESUR Prostate MRI Course 2013
 • Türk Manyetik Rezonans Derneği Kardiovasküler Görüntüleme kursu 2013
 • RSNA Annual Meeting 2012

Mesleki Üyelikler

 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Cardiovascular and Interventioal Radiological Society of Europe (CIRSE)
 • International Society of Endovascular Specialists
 • Radiological Society of North American (RSNA)

İletişim
nijat.alishev@medicalpark.com.tr


 

Utku Mahir YıldırımYrd. Doç. Dr. Utku Mahir Yıldırım

Medical Park İzmir Hastanesi

Eğitim ve Uzmanlık

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi
 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı – Uzmanlık
 • Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Girişimsel Radyoloji Ünitesi

Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel radyoloji, Karotid ve vertebral arter darlıkları, Bacak ve diz altı arter okluzyonları, Torakal ve abdominal aort anevrizması endovasküler tedavisi, Venöz girişimler (Varis lazer, diyaliz fistülleri), KC tümörlerinde tedaviler (RF Ablasyon, kemoembolizasyon)

Araştırma ve Yayınlar

 • Clin Neurol Neurosurg. 2012 Jun 25. Vertebrojugular fistula mimicking an intradural schwannoma. Gürer B, Dilli A,Sanli AM,Yıldırım UM, Kertmen H.
 • B-ENT, 2012,8,61-64 Self expandable polytetrafluoroethylene stent for carotid blowout syndrome E.Ç. Tatar, U.M. Yıldırım,Y. Dündar, A. Özdek, E. Işık, H. Korkmaz
 • JBR-BTR. 2011 Sep-Oct;94(5):278-82. Comparison of combined oral and IV contrast-enhanced versus single IV contrast-enhanced MDCT for the detection of acute appendicitis Hekimoglu K,Yildirim UM, Karabulu E, Coskun M.
 • J Vasc Access 2011 Jan-Mar;12(1):76-7 Use of the Amplatzer Vascular Plug II in endovascular occlusion of dialysis shunts with tributary veins Ozyer U,Aytekin C, Yildirim UM, Harman A, Karakayali F, Boyvat F.
 • J Neuroimaging. 2010 Jan;20(1):22-8 MRI features of posterior reversible encephalopathy syndrome in 33 patients. Donmez FY, Basaran C, Kayahan Ulu EM, YildirimM, Coskun M.
 • Diagn Interv Radiol. 2010 Jun; 16(2):112-5 MRI of recurrent isolated cerebral Whipple’s disease. Donmez FY, Ulu E, Basaran C, Unlukaplan M, Uyusur A, Yildirim M, Ozgul E.
 • Cardiovasc Intervent Radiol. 2010 Jun;33(3):663-6.Emergency renal ablation for life-threatening hemorrhage from multiple capsular branches during renal artery stenting. Aytekin C, Yildirim UM, Ozyer U, Harman A, Boyvat F.
 • Childs Nerv Syst. 2009 Aug;25(8):933-939. Hippocampal abnormalities associated with various congenital malformations Donmez FY,YildirimFY,Erkek N, Demir KaracanC, Coskun M.

İletişim
utku.yildirim@medicalpark.com.tr


 

Hüseyin Naim ErişUzm. Dr. Hüseyin Naim Eriş

Medical Park Tarsus Hastanesi

Eğitim ve Uzmanlık

 • Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Radyoloji Bölümü – Uzmanlık

Tıbbi İlgi Alanları

Endovenöz lazer ablasyon skleroterapi, Girişimsel radyoloji

İletişim
naim.eris@medicalpark.com.tr